PhD student Mohammad Alipoor wins the Diffusion MRI Modelling Challenge at MICCAI 2013

PhD student Mohammad Alipoor, from the Signal Processing Group, has won the Diffusion MRI Modeling Challenge at the MICCAI 2013 Workshop on Computational Diffusion MRI held in Nagoya, Japan. The aim of the challenge was to identify the mathematical model for diffusion MRI that best describes the signal from in-vivo human brain white matter. Participation in the challenge involved the submission of an abstract, and model predictions for a given DTI protocol. Mohammad’s supervisors... Read More

Inbjudan till lunchseminarium: Etisk analys av ny teknologi inom vården

Presenteras av Lars Sandman, professor på institutionen för vårdvetenskap, Högskolan Borås Hälso- och sjukvården baseras på och genomsyras av etiska värden och normer som innebär att i de flesta vårdsituationer aktualiseras etiska frågeställningar. Detta innebär också att de behandlingar och teknologier som används inom vården har en bäring på etiska frågeställningar. När ny teknologi ska utvecklas och introduceras inom vården krävs det, utöver studier... Read More

Seminar with Professor Rolf A. Heckemann – Beyond the visible: imaging signatures of brain diseases

The rapid development of techniques for imaging the human body has led to a situation where our capability of taking images exceeds our capability of understanding them. To extract the full informational value from medical images, traditional visual image interpretation has to be supported and enhanced with automatic quantitative image analysis. The brain serves as an exemplar how image segmentation and morphometric analysis can help to identify and evaluate characteristic changes... Read More

Inbjudan till lunchseminarium: Lekande lätt – ett initiativ på Angereds närsjukhus om viktproblematik

Övervikt och fetma är ett stort och växande samhällsproblem som orsakar betydande ohälsa och stora samhällskostnader. Hittills utförda insatser har i många fall visat sig otillräckliga och det är tydligt att fler initiativ behövs för att på allvar komma åt problemen. Angereds närsjukhus har tillsammans med IT-universitetet, Sahlgrenska akademin, Business Region Göteborg, Sahlgrenska Science Park, Alkit Communications och MedTech West sökt och fått ett initieringsbidrag... Read More

MedTech West will host Medicinteknikdagarna 2014

During Medicinteknikdagarna at Münchenbryggeriet in the beginning of October, it was announced that MedTech West will host Medicinteknikdagarna next year. – It was with pride and joy that I accepted, on behalf of MedTech West, the honor and responsibility of organizing next year’s congress. This will give us excellent opportunity to present western Sweden as a strong player in biomedical engineering, says Henrik Mindedal, director at MedTech West. Medicinteknikdagarna... Read More

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.