Monthly Archives: april 2015

Prehospital ICT Arena- nytt samarbete för bättre prehospital vård

Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar. Det är därför viktigare än någonsin att tekniska lösningar kommer till nytta i vården. Tillsammans med vårdaktörer, näringsliv och akademi startar nu Lindholmen Science Park den gemensamma satsningen Prehospital ICT Arena, där man ska arbeta för att IT och eHälsa ska utnyttjas på bästa sätt inom prehospital sjukvård, exempelvis…
Read more

A WiSE seminar with Professor Karin Wårdell, Biomedical Engineering, Linköping University

Welcome to a WiSE seminar with Professor Karin Wårdell, Biomedical Engineering, Linköping University. Title: “25 Years of Photonic Research in Biomedical Engineering” Time: Friday 8 May at 12.00-13.30. Location: MedTech West, Röda stråket 10B, a white Pavilion, at Sahlgrenska University Hospital. During the seminar we offer lunch. Please register by the latest on Wednesday 6th…
Read more

97 million SEK to medtech research and development in Sweden

The strategic innovation program Medtech4Health has been granted 97 million SEK to be distributed over 3.5 years. The program is being financed within the framework of VINNOVA’s, Energimyndigheten’s and Forma’s mutual engagement in strategic innovation areas. The program will target joint solutions for important national challenges within the field of medical technology. VINNOVA will be…
Read more