Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar och dokument skrivs samt hur monitorering sker under studiens gång. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria... Read More

Biobankning inom klinisk forskning- en seminarieserie

Gothia Forum är en enhet inom Västra Götalandsregionen som har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och därigenom bidra till bättre vård och behandling av patienter och till regional och nationell tillväxt inom Life Science-området. Gothia Forum består av sex sektioner: Research Support Office, Pediatric Clinical Research Center, Sahlgrenska biobank, Clinical Trial Center, Primary care Trial Center och Verksamhetsutveckling, administration och strategiskt... Read More

Master thesis presentation by Minshu Xie at MC2

On 10 November 2017, Minshu Xie from Microtechnology and Nanoscience and one of the researchers in the MEG project, will be presenting his master thesis with the title “Development of high-Tc SQUID magnetometers for on-scalp MEG”. ​Minshu Xie is a PhD student at Quantum Device Physics Laboratory (QDP). Faculty opponent is Associate Professor Lauri Parkkonen, from Department of Neuroscience and Biomedical Engineering at Aalto University. Where? Kollektorn, lecture... Read More

Sahlgrenska Science Park: Förmedla ägarviljan och gör hela företaget till medskapare i er framgångsresa

En tydlig ägarvilja är en förutsättning för en effektiv styrelse, ett fungerande strategiarbete och i förlängningen ett framgångsrikt företag. Flera företagsledare och forskare menar att med fokus på hållbarhet ökar lönsamheten, driver innovation och skapar välmående företag. Men vad är hållbarhet? Det och hur man i ägarviljan fångar vad hållbarhet innebär i verksamheten kommer du att få veta mer om på detta seminarium som anordnas av Sahlgrenska Science... Read More

MedTech West lunchseminarium om MedTech20© – ett validerat instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

Måndagen den 2 oktober presenterar docent Fredrik Olson från Nordic Health Economics MedTech20©- en ny metod för att mäta och värdera egenskaper hos medicintekniska produkter utifrån patientens perspektiv. Många medicintekniska produkter förbättrar livskvaliteten och underlättar vardagslivet för patienter på ett sätt som inte kan översättas i kliniska effekter. Samtidigt utgör medicintekniska produkter en allt större del av hälso- och sjukvårdens budget, vilket... Read More

ECOC 2017 soon in Göteborg

The largest conference on optical communication in Europe will take place here in Göteborg on 17-21 September 2017. ECOC is the leading forum in Europe for keeping up with the top research advances and scientific discoveries in the field of optical communications and related photonic technologies. ECOC 2017 will solicit contributions in seven main topical areas. The technical content of each one will be supervised by a specific subcommittee that, as tradition rules, is composed... Read More

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.