Sahlgrenska Science Park arrangerar halvdagsseminarium om medicintekniska plastdetaljer – en guidad tur från idé till produktlansering

Sahlgrenska Science Park arrangerar tillsammans med AMB, Hotswap, Tingverken och Automationspartner ett halvdagsseminarium om medicintekniska plastdetaljer. Seminariet inleds med frukost och avslutas med lunchmingel. Jobbar du med utveckling inom medicinteknik? Plastbaserade medicintekniska produkter förlänger, förbättrar och räddar liv på ett unikt sätt. Men det finns många aspekter att beakta och en hel del fallgropar på vägen från produkt­idé till framgångsrik... Read More

Michael Schöll en av talarna på Alzheimerfondens temadag i höst

MedTech West-forskaren Michael Schöll är en av talarna den 21 september då Alzheimerfonden bjuder in till en temadag om Alzheimer och andra demenssjukdomar. Eventet äger rum kl. 13-17 i Aula Medica på Karolinska Institutet, Solna. Biljetter finns att få tag i på ticketmaster.se eller på telefon 0771–70 70 70 alt.020–30 11 30. Share this: Read More

WiSE seminar with Anna Carlsson

WiSE welcomes Anna Carlsson from CIT (Chalmers Industriteknik) to present at the very first lunch seminar of this term. Before joining Chalmers Industriteknik Anna completed her doctoral thesis ‘Addressing Female Whiplash Injury Protection’ in 2012 at the Department of Applied Mechanics at Chalmers. Her doctoral thesis addresses different types of whiplash protection solutions for men and women. Anna will present her thesis as well as the female crash dummy which she has developed.... Read More

Kommande utlysning: Projekt för bättre hälsa 2017–2018

Projekt för bättre hälsa 2017–2018 är en samutlysning mellan Swelife och Medtech4Health som ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare). Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer... Read More

Licentiate seminar by Jennifer Alvén, Computer vision and medical image analysis research group, E2, Chalmers

Jennifer AlvénOn 28 August Jennifer Alvén will be presenting her thesis for the Degree of Licentiate of Engineering with the title “Improving Multi-Atlas Segmentation Methods for Medical Images”. When? 13:00 on Thursday September 28, 2017 Where? Room EC, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg, Chalmers Discussion leader: Associate Professor Robin Strand, Uppsala University Supervisor: Professor Fredrik Kahl Abstract: Semantic segmentation of organs or tissues, i.e.... Read More

Bushra Riaz’ first author of article published in Scientific Reports Nature

The MedTech West and University of Gothenburg researcher Bushra Riaz is first author of a scientific article published on 1 August, 2017, in the Scientific Reports Nature. The title of the article is “Evaluation of realistic layouts for next generation on-scalp MEG: spatial information density maps”, and co-authors are Christoph Pfeiffer, PhD at Chalmers University of Technology, and Justin F. Schneiderman, associate professor at MedTech West and University of Gothenburg.... Read More

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.