Monthly Archives: september 2017

Ny lagstiftning för patientdata och informationssäkerhet

Den 5 september anordnade Mediteq Forum en temadag kring patientdata och informationssäkerhet med bland andra deltagare från SU. Ett par veckor senare fick MedTech Wests lunchseminariedeltagare ta del av innehållet i ett komprimerat format. Under en timme uppdaterade Mediteqs Helén Sandelin oss på vad som gäller kring nya lagar och regelverk samt hur dessa påverkar…
Read more

Dubbelt finansieringsstöd till göteborgsföretaget Opatus smartphone-baserade uppmärksamhetstest för ADHD-utredningar

Före sommaren blev det klart att Göteborg och Västra Götaland var den stora vinnaren i den stora hälsoutlysningen ”Projekt för bättre hälsa” som var ett samarbete mellan Medtech4Health och Swelife. MedTech West är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health och har därför bidragit i arbetet med att sprida kunskap om utlysningen samt hjälpa företag…
Read more

Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar och dokument skrivs samt hur monitorering sker under studiens gång. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander,…
Read more