All events

Datum/Tid Evenemang
25/10/2017
10:00 - 11:00
Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Biobanksansökan och biobanksavtal
Idegranen, Göteborg
25/10/2017
11:00 - 16:30
Välkommen på Metis Forum 25 oktober
Demostudion, Göteborg
03/11/2017
09:15 - 10:30
Gothia Forum-seminarium: Powerberäkning och statistisk analysplan
Kammaren, Göteborg
06/11/2017
10:00 - 12:00
Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Informationshantering inom biobankning och registerforskning som verktyg
Idegranen, Göteborg
08/11/2017 - 09/11/2017
Hela dagen
Initiative seminar "Engineering Health – The Legacy of William Chalmers"
08/11/2017
08:30 - 10:00
Sahlgrenska Science Park seminar: How to grow your brand to grow your business
Biotech Center, Göteborg
10/11/2017
09:00 - 10:15
Gothia Forum-seminarium: Monitorering från forskningssköterskans och monitorns perspektiv
Kammaren, Göteborg
10/11/2017
10:00 - 13:00
Doctoral thesis defense with Minshu Xue, Quantum Device Physics Laboratory
Kollektorn, Göteborg
15/11/2017
10:00 - 11:00
Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Viktiga aspekter vid provtagning och provhantering för biobankning
Idegranen, Göteborg
17/11/2017
12:00 - 15:00
Nätverksträff med HealthTech Arena
Restaurang Sjömagasinet, Göteborg
22/11/2017
10:00 - 12:00
Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst-seminarium: Analyser för forskning på biobanksprov
Idegranen, Göteborg
23/11/2017
10:30 - 12:00
Gothia Forum-seminarium: Hur görs en ansökan till Läkemedelsverket vid läkemedelsstudier?
Kammaren, Göteborg