Master thesis presentation by Minshu Xie at MC2

On 10 November 2017, Minshu Xie from Microtechnology and Nanoscience and one of the researchers in the MEG project, will be presenting his master thesis with the title “Development of high-Tc SQUID magnetometers for on-scalp MEG”. ​Minshu Xie is a PhD student at Quantum Device Physics Laboratory (QDP). Faculty opponent is Associate Professor Lauri Parkkonen, from Department... Read More

MedTech West lunchseminarium om MedTech20© – ett validerat instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

Måndagen den 2 oktober presenterar docent Fredrik Olson från Nordic Health Economics MedTech20©- en ny metod för att mäta och värdera egenskaper hos medicintekniska produkter utifrån patientens perspektiv. Många medicintekniska produkter förbättrar livskvaliteten och underlättar vardagslivet för patienter på ett sätt som inte kan översättas i kliniska effekter.... Read More

Master thesis presentation by Mahmood Nazari and Karl Bäckström, MPCAS

Welcome to a master thesis presentation with the title “Deep learning methods for MRI brain image analysis: 3D convolutional neural networks for Alzheimer’s disease detection and brain tumor classification” presented by Mahmood Nazari and Karl Bäckström, MPCAS. When? 15:15 on Friday, 15 September, 2017 Where? Landahlsrummet (room 7430), Hörsalsvägen 11, 7th... Read More

MedTech West-seminarium med Helen Sandelin från Mediteq om patientdata och informationssäkerhet

Torsdagen den 21 september kommer Helen Sandelin från företaget Mediteq att ge oss en överblick över områdena patientdata och informationssäkerhet. Hanteringen av patientdata i vården regleras och påverkas av flera olika lagar som de nationella lagarna kring patientdata, personuppgiftslagen och journalföringslagen. 2018 kommer även den Europeiska General Data Protection... Read More

MedTech West lunch seminar with Prof. Jie Yang from Shanghai Jiao Tong University

On Thursday 7 September, Prof. Jie Yang, Inst. for Image Processing and Pattern Recognition at the Shanghai Jiao Tong University in China will be giving a lunch seminar at MTW with the title “Recent Research on Two Applications of Medical Image Analysis: (a) Diabetic Retinopathy in Fundus Images; (b) Spiking neural network models for obstacle avoidance in simulated prosthetic... Read More

WiSE seminar with Anna Carlsson

WiSE welcomes Anna Carlsson from CIT (Chalmers Industriteknik) to present at the very first lunch seminar of this term. Before joining Chalmers Industriteknik Anna completed her doctoral thesis ‘Addressing Female Whiplash Injury Protection’ in 2012 at the Department of Applied Mechanics at Chalmers. Her doctoral thesis addresses different types of whiplash protection solutions... Read More

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.