Category Archives: Events

Master thesis presentation by Minshu Xie at MC2

On 10 November 2017, Minshu Xie from Microtechnology and Nanoscience and one of the researchers in the MEG project, will be presenting his master thesis with the title "Development of high-Tc SQUID magnetometers for on-scalp MEG". ​Minshu Xie is a PhD student at Quantum Device Physics Laboratory (QDP). Faculty opponent is Associate Professor Lauri Parkkonen,…
Read more

MedTech West lunchseminarium om MedTech20© – ett validerat instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

Måndagen den 2 oktober presenterar docent Fredrik Olson från Nordic Health Economics MedTech20©- en ny metod för att mäta och värdera egenskaper hos medicintekniska produkter utifrån patientens perspektiv. Många medicintekniska produkter förbättrar livskvaliteten och underlättar vardagslivet för patienter på ett sätt som inte kan översättas i kliniska effekter. Samtidigt utgör medicintekniska produkter en allt större…
Read more

Master thesis presentation by Mahmood Nazari and Karl Bäckström, MPCAS

Welcome to a master thesis presentation with the title "Deep learning methods for MRI brain image analysis: 3D convolutional neural networks for Alzheimer's disease detection and brain tumor classification" presented by Mahmood Nazari and Karl Bäckström, MPCAS. When? 15:15 on Friday, 15 September, 2017 Where? Landahlsrummet (room 7430), Hörsalsvägen 11, 7th floor, Chalmers Examiner: Irene…
Read more

MedTech West-seminarium med Helen Sandelin från Mediteq om patientdata och informationssäkerhet

Torsdagen den 21 september kommer Helen Sandelin från företaget Mediteq att ge oss en överblick över områdena patientdata och informationssäkerhet. Hanteringen av patientdata i vården regleras och påverkas av flera olika lagar som de nationella lagarna kring patientdata, personuppgiftslagen och journalföringslagen. 2018 kommer även den Europeiska General Data Protection Regulation (GDPR) att börja gälla och…
Read more