Sahlgrenska Science Park frukostseminarium: Identifiering av biomarkörer från storskalig biologisk data


Detta event arrangeras av Sahlgrenska Science Park:
Högskolan i Skövde bjuder in till en frukostföreläsning om hur de arbetar med att identifiera potentiella biomarkörer från storskalig biologisk data. Du får även veta mer om det EU-finansierade samverkansprojektet Skaraborgs innovativa miljöer.

Under den senaste tiden har det skett en explosionsartad teknologisk utveckling inom Life Science-området, vilket medfört att stora mängder biologisk data kan genereras på kort tid. Det finns idag ett stort intresse och höga förväntningar kring möjligheterna att upptäcka nya biomarkörer som kan användas för diagnostik, läkemedelsutveckling och individbaserad medicinering.

Forskningscentrum i Systembiologi vid Högskolan i Skövde bedriver tvärvetenskaplig forskning med grund i datavetenskap och biologi och har unika kompetenser inom data-mining av biologisk data.

Program:
– 09.30 Frukostmingel
– 09.45-10.30 Presentation

ANMÄL DIG HÄR>>

Comments are closed.