GDPR

GDPR och personuppgifter

MedTech West sparar personuppgifter om dig för att kunna skicka ut information om vår verksamhet och om event. Därför hanterar vi dina lämnade personuppgifter i två system; ett för epostmarknadsföring såsom inbjudningar och nyhetsbrev, och ett bokningssystem för deltagarhantering till våra event.
I det förstnämnda sparar vi ditt namn, din arbetsgivare samt din emailadress. Uppgifterna kommer att sparas hos oss endast så länge du själv önskar. Om du önskar raderar vi dig helt ur detta system.Tillgång till detta system och uppgifterna däri har endast föreståndaren och kommunikationsansvarig på MedTech West.
I bokningssystemet sparar vi de uppgifter som krävs för ditt deltagande vid event, dvs. namn, arbetsgivare, epostadress, mobiltelefonnummer samt vid behov uppgifter som relaterar till beställning av mat. Dessa uppgifter raderas alltid helt ur bokningssystemet så snart det administrativa arbetet är slutfört och uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Tillgång till detta system och uppgifterna däri har endast kommunikationsansvarig på MedTech West.

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avsedd länk som du hittar i slutet av varje email från oss eller maila personuppgiftsansvarig: helene.lindstrom@medtechwest.se

De personuppgifter som du har lämnat till oss i samband med anmälan till något av våra event kommer efter eventets avslutande att överföras till Chalmers av administrativa orsaker. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU och uppgifterna delas inte med någon annan aktör än Chalmers.