Regional Development Fund

Effektivisering av MedTech West

 

EUlogo_v_RGB_smallTopStartPageAtt utveckla och introducera nya medicintekniska lösningar är ett kraftfullt sätt att effektivisera framtidens vård, vilket krävs ur ett patient- och samhällsekonomiskt perspektiv. Medicintekniska produkter och företag är mycket viktiga för regionens näringsliv med stor potential för accelererad tillväxt, speciellt bland små och medelstora företag (SMF). MedTech West driver sedan i april 2015 ett projekt finansierat av EUs regionala strukturfond, administrerad av Tillväxtverket. De utmaningar som detta strukturfondsprojekt huvudsakligen adresserar är tre:

1. Medicintekniska SMF i regionen, och i vissa fall även större bolag, svårt att på egen hand etablera FoU-samverkan med sjukhus för att utveckla nya medicintekniska produkter och tjänster. Ett mer fokuserat och aktivt sätt att engagera SMF i MTW-projekt vore till stor nytta.

2. kontinuerligt klinisk forskning behövs för att vårdverksamheten inom SU och andra sjukhus i regionen skall fortsätta utvecklas. Men sjukhusen har ofta svårt att på egen hand samla lämpliga företag och akademiska företrädare så att nya medicintekniska forskningsprojekt inom prioriterade områden effektivt kan initieras. Med nya sätt att arbeta kan det göras mer produktivt.

3. Projektgrupper med koppling till MTW behöver bli bättre på att finansiera utvecklingsaktiviteter med medel och resurser från aktörer i det regionala innovationsstödsystemet, men även från andra nationella initiativ.

För mer information, kontakta Henrik Mindedal: henrik.mindedal[at]medtechwest.se