PrehospIT stroke & ViPHS

prehospITstrokeDubblad chans för strokepatienter med ny teknik

Om du drabbas av stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling – och att behandlingen blir rätt. Lars Rosengren är professor och överläkare vid Sahlgrenska. Tack vare Innovationsfonden kan han nu ta fram ett videostöd som ska assistera i bedömningen av stroke. Det ska användas av ambulanspersonal mobilt i hemmet eller fast monterat i ambulansen. Syftet är att snabbt kunna bestämma rätt behandling för patienten. Ischemisk stroke (85 % av alla stroke) beror på proppar eller kärlförträngningar som stryper blodtillförseln till hjärnvävnaden. Det finns idag två akuta behandlingsformer vid ischemisk stroke – trombolys och trombektomi. Under förutsättning att patienten kommer till sjukhus snabbt efter insjuknandet behandlar man vanligen tillståndet effektivt med trombolys (propplösande behandling). Ju tidigare trombolys sätts in efter debut desto verksammare är den. Den kan dock inte ges om mer än 4,5 timmar gått. Vid svårare ischemisk stroke, som ofta beror på helt tilltäppta större kärl, är trombolys ineffektivt och patienten behöver då i stället få trombektomi (mekanisk propputdragning). Trombektomi är mer effektivare ju snabbare den sker. Dock är behandlingen verkningslös redan efter sex timmar då skadan i regel är för stor.

Dilemma att avgöra rätt behandling

– Dilemmat för ambulanspersonalen är att bedöma vilken behandling som är bäst för patienten, säger Lars Rosengren. Eftersom trombektomi endast utförs på Sahlgrenska inom Västra Götalandsregionen så är rätt beslut mycket viktigt.

Idag sker den bedömningen genom att ambulanspersonalen går igenom en mini-checklista med patienten och räknar poäng. Det handlar om att kunna uppge allt från ålder och månad till att kunna följa kommandon och röra ögon, armar och ben. Vid sex poäng eller mer kör man patienten till Sahlgrenska för trombektomi om körtiden dit är 45 minuters eller mindre. Annars går färden till närmaste akutsjukhus för trombolys. Här kan akutläkaren göra bedömningen att trombektomi ändå bör ges och patienten transporteras då vidare till Sahlgrenska. Detta förutsatt att trombektomin kan påbörjas inom tidsfönstret på sex timmar. Men omvägen via akutsjukhuset försenar trombektomin med minst en timme och det innebär att effekten av trombektomin blir sämre. Dessutom är det många patienter som inte alls hinner i tid.

Projektet, som fått en halv miljon kronor av Innovationsfonden, går ut på att ambulanspersonalen får videokameror till sitt förfogande. Med hjälp av dessa kan neurologspecialisten på Sahlgrenska, som är regional strokebakjour, se och prata med patienten via uppkoppling. Denne kan då gå igenom sin mer fullödiga checklista och – inom fem minuter – bedöma vilken behandling patienten ska få. Det innebär att patienter med svårare stroke i vissa fall kan direkttransporteras till Sahlgrenska även om transporttiden är mer än 45 minuter. Då blir den totala tiden till trombektomi kortare och behandlingen effektivare. Möjligheten för patienter som befinner sig långt från Sahlgrenska att få trombektomi kommer att öka.

Tanken är att varje ambulans blir utrustad med två videokameror som blir fast monterade. De ska dock ha olika förinställda zoominställningar så att neurologen ska kunna se allt från helkropp till ögonen på patienten. Dessutom är det tänkt att ambulanspersonalen ska ha tillgång till en mobil videokamera för att kunna göra bedömningen vid platsen där patienten insjuknade.

 

Chanserna fördubblas

– Om en patient som behöver trombektomi också får det, så dubblas chansen att hen blir bra efter behandlingen, säger Lars Rosengren.

Projektet med namnet ViPHS (Videostöd i den prehospitala strokekedjan) har utformats inom Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park och bedrivs i samverkan med professor Bengt Arne Sjöqvist från Chalmers och Lindholmen Science Park. Projektet ska ses som ett av två steg för att undersöka möjligheten till ett regionalt införande av videostöd.

Det första steget är att utforma, anpassa och utvärdera metoden i en fullskalig simulerad miljö. Därför kommer projektorganisationen att genomföra en stor simulering i september med fyra olika ambulansbesättningar i Borås-trakten. Till detta kommer två neurologspecialister på Sahlgrenska och två blivande neurologer som testpatienter. Steg två blir att börja testa metoden i verkliga livet med riktiga strokepatienter. Lars Rosengren ligger redan i startgroparna för att söka pengar till detta.

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.