Tag Archives: ai

Ledig doktorandtjänst i medicinsk teknik inom AI-projekt vid Högskolan i Borås

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap samt ledning, styrning och organisering. Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och administratörer. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap. Vid akademin ligger också polisutbildningen, som…
Read more

Artificiell intelligens- hot, möjlighet eller både och?

De flesta har lagt märke till hur intresset för artificiell intelligens har ökat under de senaste 2-3 åren och den här ökningen tycks inte mattas av- tvärtom. Medierna lyfter ofta främst faror och risker; det ligger i mediers natur att skapa starka känslor och driva klick. Men vi vet att den bild som medier väljer…
Read more

AI will soon be able to prewarn of disease

Photo: Henrik Sandsjö ​Many serious diseases would be detected earlier if the health care had the technical means for examining X-ray images, can be read in an article at Chalmers University of Technology. Chalmers University of Technology and Sahlgrenska University Hospital now work together to develop a method based on artificial intelligence to assess computed…
Read more

Gothenburg research group with Rolf Heckemann studying lack of trust in artificial intelligence

Jonas Ivarsson Marcus and Amalia Wallenberg Foundation has granted SEK 96 million to be shared by 16 research projects at nine universities and institutions around Sweden studying the impact of artificial intelligence and autonomous systems on our society and our behaviour. The project Professional Trust and Autonomous Systems led by Professor Jonas Ivarsson at the University of…
Read more