Tag Archives: ai

Artificiell intelligens- hot, möjlighet eller både och?

De flesta har lagt märke till hur intresset för artificiell intelligens har ökat under de senaste 2-3 åren och den här ökningen tycks inte mattas av- tvärtom. Medierna lyfter ofta främst faror och risker; det ligger i mediers natur att skapa starka känslor och driva klick. Men vi vet att den bild som medier väljer…
Read more

AI will soon be able to prewarn of disease

Photo: Henrik Sandsjö ​Many serious diseases would be detected earlier if the health care had the technical means for examining X-ray images, can be read in an article at Chalmers University of Technology. Chalmers University of Technology and Sahlgrenska University Hospital now work together to develop a method based on artificial intelligence to assess computed…
Read more

Gothenburg research group with Rolf Heckemann studying lack of trust in artificial intelligence

Jonas Ivarsson Marcus and Amalia Wallenberg Foundation has granted SEK 96 million to be shared by 16 research projects at nine universities and institutions around Sweden studying the impact of artificial intelligence and autonomous systems on our society and our behaviour. The project Professional Trust and Autonomous Systems led by Professor Jonas Ivarsson at the University of…
Read more

Deep learning förbättrar hjärntumördiagnostiken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers är projektet ”Deep learning to facilitate individualised treatment of patients with brain tumors” som drivs av Asgeir Jakola, överläkare och neurokirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt docent vid Sahlgrenska Akademin, och Irene Gu, deep learning-expert och professor vid Institutionen för Elektroteknik på Chalmers. Irene är också institutionens koordinator för…
Read more