Tag Archives: allagehub

Workshoppa med AllAgeHub

[caption id="attachment_4545" align="alignleft" width="220"] AllAgeHub[/caption]Nu har det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub dragit igång och de behöver din hjälp med att skapa fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov. Verklighetslabb som hålls i Johanneberg Science Park ska möjliggöra tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö…
Read more

AllAgeHub- ett forskning-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster

 Nu har startskottet gått för AllAgeHub- ett forskning-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder ska kunna leva självständiga och trygga liv. Vid startkonferensen i Runan på Chalmers den 9 februari 2017 invigdes den nya arena som planerats i tre års tid. MedTech West och Högskolan…
Read more

Finansiering till AllAgeHub- ett forsknings-, innovations- och utvecklingscenter för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknologi

I AllAgeHub samlas olika kompetenser för att gemensamt skapa tillgängliga boendemiljöer och användbar väldfärdsteknik. En av deltagarna är MedTech West-forskaren Leif Sandsjö, verksam inom området ”Människan i vården” på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. - AllAgeHub är en fysisk och webbaserad mötesplats som ska länka samman medborgare, yrkesverksamma, beslutsfattare, företag,…
Read more