Tag Archives: boic

The Brain´s Networks Conference Blog

Stephan Maier (left) and Sven Ekholm (right) with Nobel Laureate Arvid Carlsson Among the important tasks for the Academy facing the opening of the new Center for Imaging and Interventions (BoIC) are to support new research projects related to imaging and inform various research groups about new research possibilities. More recently courses and conferences have…
Read more

MedTech West rekryterar projektledare

Medtech West söker en projektledare med uppdrag att effektivisera vår förmåga att initiera fler medicintekniska forskningsprojekt där också små och medelstora företag är aktiva parter. Arbetet omfattar etableringen av en öppen samverkansarena med koppling till regionens nya Bild- och interventionscentrum (BoIC) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, där kliniska experter, företag och medicintekniska forskare kan mötas för att…
Read more