Tag Archives: chalmers ventures

MedTech West- och Chalmersforskare bakom app som kan rädda liv

I ett pilotprojekt med SOS Alarm och Chalmers Ventures-bolaget Detecht väntas 15 000 motorcykelförare under våren 2019 testa en ny app, vilket GP skriver om. Appen bygger på en algoritm för analys av skaderisker som tagits fram av MedTech West-forskarna Stefan Candefjord och Leif Sandsjö tillsammans med Bengt-Arne Sjöqvist. Från början var tekniken tänkt för…
Read more

Invigning av ny mötesarena på Chalmers för forskare, innovatörer och entreprenörer

På torsdag den 8 februari 2018 invigs Veras Gräsmatta- en ny typ av mötesplats på campus som knyter samman akademi, näringsliv, studenter och startup-bolag. Veras Gräsmatta är en del av Chalmers storsatsning på entreprenörskap, med målet att förverkliga fler av forskningens goda idéer för en hållbar framtid. Entreprenörskap och innovation sker i mötet mellan människor.…
Read more

Chalmers Ventures startar nytt acceleratorprogram

Kriterierna för de sökande är att de ska ha bildat bolag eller vara på väg att bolagisera, har minst en person som kommer att jobba heltid i bolaget, och framför allt att de har en verifierad affärsidé. Med detta avses en bekräftad hypotes, betalande kund, en byggd prototyp eller liknande. Även bolag utanför Chalmers-sfären är…
Read more