Tag Archives: Chalmers

Är du i riskzonen för stroke eller hjärtinfarkt? Jennifer Alvén intervjuas om algoritmer som kan rädda liv

I Sverige är runt 1,8 miljoner människor drabbade av hjärt-kärlsjukdom som också ligger bakom mer än en tredjedel av alla dödsfall. För att få mer information om sjukdomarnas orsak startades 2013  befolkningsstudien Scapis. Det omfattande forskningsprojektet undersöker 30 000 personer i åldrarna 50-64 år. De stora mängder information och bilder som Scapis producerar används i…
Read more

Pegah Takook received the 2018 Editor’s award for best paper

Pegah Takook, PhD student in the Biomedical electromagnetics research group , led by Andreas Fhager at the Department of Electrical Engineering at Chalmers, defended her PhD thesis in the field of microwave hyperthermia treatment last week. Supervisor was Hana Dobsicek Trefna. Since then, Pegah received the 2018 Editor’s award for best paper by a juniors’…
Read more

Is it possible to use deep learning to teach computers to diagnose brain diseases as well as medical doctors?

​Imaging technology has revolutionized healthcare and is widely used for diagnosis before treatment or surgery. Despite these advances, routine clinical MRI data interpretation is mostly performed by medical experts. Is it possible to use deep learning to teach computers to diagnose brain diseases as well as or in some aspect even better than medical doctors?…
Read more

Chalmeristen Jenni Nordborg leder regeringens nya Life science-satsning

Näringsminister Mikael Damberg, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och socialminister Annika Strandhäll presenterade i veckan regeringens nya satsning inom life science. För att möta den ökande globala konkurrensen etablerar man nu ett permanent kontor för life science på Näringsdepartementet och arbetet vässas bland annat genom en ökad innovationstakt i sjukvården, fler kliniska prövningar i Sverige,  snabbare samordning av kvalitetsregister…
Read more