Tag Archives: högskolan i borås

En smart tröja från Västsverige nu på IVAs 100-lista

Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien, IVA, publicerar nu för första gången sin 100-lista som lyfter fram intressant forskning med potential för näringslivet. Ett av projekten, där vår forskare Leif Sandsjö är med, är Bärbara sensorer i smarta textilier som presenterades på ett lunchseminarium på MedTech West i mitten av 2017. WearITmed är ett 5-årigt projekt som finansieras av…
Read more

Den första studien på elektrodressen Mollii publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift

Nu har den första studien på elektrodressen Mollii blivit publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift. MedTech West-forskaren Leif Sandsjö är en av författarna till artikeln som nu publicerats i the European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Forskningen, som bedrivits i samarbete med utvecklaren Inerventions och flera universitetssjukhus, visar på Mollii som ett möjligt hjälpmedel…
Read more

Videostöd i ambulans (ViPHS) får medel från Innovationsfonden

Bengt Arne Sjöqvist, PICTA, Magnus Hagiwara, Högskolan Borås, Lars Rosengren, SU, Jan Erik Karlsson, SU, Hanna Maurin Söderholm, Högskolan Borås, Stefan Candefjord, MedTech West och Chalmers Strax före jul presenterades resultatet av årets utlysning från Innovationsfonden. Syftet med Innovationsfonden är att bidra med finansiering för att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera, använda…
Read more