Tag Archives: leif sandsjö

Leif Sandsjö i radiointervju om arbetsrelaterad stress

Dagen efter sin docentur, den 16 maj, var Leif Sandsjö med på Förmiddag i Radio Sjuhärad där han intervjuades om arbetsrelaterad stress. Du hittar inslaget ca. 1 tim 33 min in i programmet: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1075639?programid=4473 _____________________ Text & bild: Helene Lindström      
Read more

AllAgeHub- ett forskning-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster

 Nu har startskottet gått för AllAgeHub- ett forskning-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder ska kunna leva självständiga och trygga liv. Vid startkonferensen i Runan på Chalmers den 9 februari 2017 invigdes den nya arena som planerats i tre års tid. MedTech West och Högskolan…
Read more

Finansiering till AllAgeHub- ett forsknings-, innovations- och utvecklingscenter för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknologi

I AllAgeHub samlas olika kompetenser för att gemensamt skapa tillgängliga boendemiljöer och användbar väldfärdsteknik. En av deltagarna är MedTech West-forskaren Leif Sandsjö, verksam inom området ”Människan i vården” på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. - AllAgeHub är en fysisk och webbaserad mötesplats som ska länka samman medborgare, yrkesverksamma, beslutsfattare, företag,…
Read more