Tag Archives: lindholmen science park

PICTA får fortsatt finansiering

PICTA, Prehospital ICT Arena, på Lindholmen Science Park, får stöd av Västra Götalandsregionen för att fortsätta arbetet med att driva innovation och nyttiggörande inom prehospital eHälsa. De kommande tre åren får PICTA 5,7 miljoner kronor i grundfinansiering och därmed finns goda förutsättningar att fortsätta konsolideringen av PICTAs verksamhet, förstärka resurserna och bredda kompetensen. Dessutom kan…
Read more

Flisa och PICTA stärker samarbetet runt IT och eHälsa inom svensk ambulanssjukvård

Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, och PICTA, Prehospital ICT Arena, vid Lindholmen Science Park kommer att utöka sitt samarbete för att driva på utveckling, nyttiggörande och innovation inom IT och eHälsa inom ambulanssjukvården. -Då Flisa företräder medlemmar från Sveriges samtliga sjukvårdsregioner och landsting ser vi det som att vi samlar ambulans-Sverige. PICTA samlar bl a…
Read more

MedTech West funding for prehospital diagnostics for traumatic thoracic injuries project

The Steering Committee of MedTech West recently made the decision to offer financial support to research projects that are related to the two centres MedTech West and Prehospital ICT Arena (PICTA) at Lindholmen Science Park, to stimulate increased collaboration. The projects should involve innovative biomedical engineering solutions addressing the field of prehospital care, and where…
Read more