Tag Archives: lunch seminar

MedTech West lunchseminarium om MedTech20© – ett validerat instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

Måndagen den 2 oktober presenterar docent Fredrik Olson från Nordic Health Economics MedTech20©- en ny metod för att mäta och värdera egenskaper hos medicintekniska produkter utifrån patientens perspektiv. Många medicintekniska produkter förbättrar livskvaliteten och underlättar vardagslivet för patienter på ett sätt som inte kan översättas i kliniska effekter. Samtidigt utgör medicintekniska produkter en allt större…
Read more

MedTech West-seminarium med Helen Sandelin från Mediteq om patientdata och informationssäkerhet

Torsdagen den 21 september kommer Helen Sandelin från företaget Mediteq att ge oss en överblick över områdena patientdata och informationssäkerhet. Hanteringen av patientdata i vården regleras och påverkas av flera olika lagar som de nationella lagarna kring patientdata, personuppgiftslagen och journalföringslagen. 2018 kommer även den Europeiska General Data Protection Regulation (GDPR) att börja gälla och…
Read more

MedTech West lunch seminar with Prof. Jie Yang from Shanghai Jiao Tong University

On Thursday 7 September, Prof. Jie Yang, Inst. for Image Processing and Pattern Recognition at the Shanghai Jiao Tong University in China will be giving a lunch seminar at MTW with the title "Recent Research on Two Applications of Medical Image Analysis: (a) Diabetic Retinopathy in Fundus Images; (b) Spiking neural network models for obstacle…
Read more

Lunchseminar with Harvard professor Nouchine Hadjikhani concerning autism research

Three years ago, Nouchine held a lunchseminar for MedTech West on her autism disorder research. At this seminar, Nouchine will be presenting data related to two new hypothesis concerning autism spectrum disorders. One is the Predictive Impairment Hypothesis, and refers to the work she is currently doing with P. Sinha’s group at MIT, and the…
Read more