MedTech West lunchseminarium om MedTech20© – ett validerat instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

Måndagen den 2 oktober presenterar docent Fredrik Olson från Nordic Health Economics MedTech20©- en ny metod för att mäta och värdera egenskaper hos medicintekniska produkter utifrån patientens perspektiv. Många medicintekniska produkter förbättrar livskvaliteten och underlättar vardagslivet för patienter på ett sätt som inte kan översättas i kliniska effekter. Samtidigt utgör medicintekniska produkter en allt större del av hälso-... Read More

MedTech West-seminarium med Helen Sandelin från Mediteq om patientdata och informationssäkerhet

Torsdagen den 21 september kommer Helen Sandelin från företaget Mediteq att ge oss en överblick över områdena patientdata och informationssäkerhet. Hanteringen av patientdata i vården regleras och påverkas av flera olika lagar som de nationella lagarna kring patientdata, personuppgiftslagen och journalföringslagen. 2018 kommer även den Europeiska General Data Protection Regulation (GDPR) att börja gälla och påverka hanteringen av patientdata.... Read More

MedTech West lunch seminar with Prof. Jie Yang from Shanghai Jiao Tong University

On Thursday 7 September, Prof. Jie Yang, Inst. for Image Processing and Pattern Recognition at the Shanghai Jiao Tong University in China will be giving a lunch seminar at MTW with the title “Recent Research on Two Applications of Medical Image Analysis: (a) Diabetic Retinopathy in Fundus Images; (b) Spiking neural network models for obstacle avoidance in simulated prosthetic vision”. In the first part, we address the issue related to... Read More

Lunchlådan 11 september: Hur tar vi vara på innovationer?

Välkomna till ett interaktivt, moderatorslett lunchseminarium med bland andra Cecilia Dahlman-Eek (S), Lars Grip, FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Olle Larkö, dekanus på Sahlgrenska Akademien. På seminariet diskuterar vi hur man enklare och snabbare kan introducera innovationer i rutinsjukvården. Lunchlåda serveras. Västra Götaland har en lång och gedigen historia av att ta fram innovativa lösningar inom såväl... Read More

Lunchseminar with Harvard professor Nouchine Hadjikhani concerning autism research

Three years ago, Nouchine held a lunchseminar for MedTech West on her autism disorder research. At this seminar, Nouchine will be presenting data related to two new hypothesis concerning autism spectrum disorders. One is the Predictive Impairment Hypothesis, and refers to the work she is currently doing with P. Sinha’s group at MIT, and the other one is the Excitatory/Inhibitory imbalance hypothesis, and refers to work I have been doing in my lab... Read More

MedTech West lunchseminar: Wearable Sensors

At this lunchseminar Kristina Malmgren, professor at the Institute of Neuroscience and Physiology at the Sahlgrenska Academy, and Jan Wipenmyr, senior project manager at RISE Acreo, will tell us about the wearITmed project. The overall objective of the project is to develop a novel wearable sensor system with advanced signal processing and sensor fusion that utilises textiles as an active component to overcome problems related to signal artefacts... Read More

Nästa sida »

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.