Tag Archives: mediteq

Predicare beviljas 187 500 kr till kompetensförstärkning

Göteborgsföretaget Predicare, vars produkt RETTS bland annat används på 95 % av alla akutmottagningar och i alla ambulanser i Sverige samt på mer än hälften av Norges akutmottagningar fick i slutet av 2017 finansiering från Medtech4Healths utlysning Kompetensförstärkning för småföretag. Utlysningen är tänkt att skapa möjlighet för svenska mikroföretag, små eller mellanstora företag att få…
Read more

Ny lagstiftning för patientdata och informationssäkerhet

Den 5 september anordnade Mediteq Forum en temadag kring patientdata och informationssäkerhet med bland andra deltagare från SU. Ett par veckor senare fick MedTech Wests lunchseminariedeltagare ta del av innehållet i ett komprimerat format. Under en timme uppdaterade Mediteqs Helén Sandelin oss på vad som gäller kring nya lagar och regelverk samt hur dessa påverkar…
Read more

MedTech West-seminarium med Helen Sandelin från Mediteq om patientdata och informationssäkerhet

Torsdagen den 21 september kommer Helen Sandelin från företaget Mediteq att ge oss en överblick över områdena patientdata och informationssäkerhet. Hanteringen av patientdata i vården regleras och påverkas av flera olika lagar som de nationella lagarna kring patientdata, personuppgiftslagen och journalföringslagen. 2018 kommer även den Europeiska General Data Protection Regulation (GDPR) att börja gälla och…
Read more