Tag Archives: MedTech4Health

Sista chansen att söka bidrag från utlysningen Kompetensförstärkning för småföretag

Den 30 november är sista dagen för att söka bidrag ur Medtech4Health-utlysningen Kompetensförstärkning för småföretag 2017. Den här utlysningen, som har löpt under hela året, riktar sig till svenska mikro-, små och medelstora företag (SME) som samverkar med andra parter inom vård och omsorg, akademi eller medicinteknisk industri. Syftet är att finansiera extern kompetens som…
Read more

Dubbelt finansieringsstöd till göteborgsföretaget Opatus smartphone-baserade uppmärksamhetstest för ADHD-utredningar

Före sommaren blev det klart att Göteborg och Västra Götaland var den stora vinnaren i den stora hälsoutlysningen ”Projekt för bättre hälsa” som var ett samarbete mellan Medtech4Health och Swelife. MedTech West är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health och har därför bidragit i arbetet med att sprida kunskap om utlysningen samt hjälpa företag…
Read more

Nominering till Medtech4Health Innovation Award 2018 har öppnat

Nominering till Medtech4Health Innovation Award 2018 har öppnat och det är fritt fram att börja nominera pristagare till 2018 års pris. Har du kollegor som du tycker förtjänar uppmärksamhet för sitt arbete med att implementera medicinteknik i vård eller omsorg, fyll i deras namn och svara på ett par korta frågor. Givetvis går det lika…
Read more

RETTS- ett inom akutvården välbeprövat beslutsstödssystem med många nya användningsområden

De flesta som arbetar inom vården är väl bekanta med Predicares produkt RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System). Systemet (www.rettsonline.com) används på så gott som alla akutmottagningar och i alla ambulanser i Sverige, på mer än hälften av Norges akutmottagningar och i Nepal. RETTS, som startade som ett forskningsprojekt, började användas 2005 på Akut-…
Read more