Tag Archives: metis forum

Läs referatet från årets första Metis Forum

Ett referat från årets första Metis Forum finns nu att läsa. Denna gång samlade Metis Forum ett 50-tal deltagare från branschen kring områden där ICT och eHälsa har stor potential att effektivisera och förbättra den prehospitala vården. Sepsis var ett huvudtema denna gång och flera aktörer gav sin syn på problematiken kopplade till den svårbedömda…
Read more

Videostöd i ambulans (ViPHS) får medel från Innovationsfonden

Bengt Arne Sjöqvist, PICTA, Magnus Hagiwara, Högskolan Borås, Lars Rosengren, SU, Jan Erik Karlsson, SU, Hanna Maurin Söderholm, Högskolan Borås, Stefan Candefjord, MedTech West och Chalmers Strax före jul presenterades resultatet av årets utlysning från Innovationsfonden. Syftet med Innovationsfonden är att bidra med finansiering för att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera, använda…
Read more

Metis Forum Intressent-träff 9 februari

Välkommen till nästa Metis Forum, som äger rum på eftermiddagen den 9 februari på Lindholmen Science Park. Metis Forum är den öppna mötesplatsen där arenans intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan idag. Vi välkomnar fler som har ett…
Read more

Sista chansen att anmäla sig till Metis Forum den 21 april på Lindholmen Science Park

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där Prehospital ICT Arenas intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan. Välkommen till nästa Metis Forum som hålls den 21 april på Lindholmen Science Park kl. 11.30-17.00. Man kommer bland annat att diskutera…
Read more