Tag Archives: metis forum

Metis Forum Intressent-träff 9 februari

Välkommen till nästa Metis Forum, som äger rum på eftermiddagen den 9 februari på Lindholmen Science Park. Metis Forum är den öppna mötesplatsen där arenans intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan idag. Vi välkomnar fler som har ett…
Read more

Sista chansen att anmäla sig till Metis Forum den 21 april på Lindholmen Science Park

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där Prehospital ICT Arenas intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan. Välkommen till nästa Metis Forum som hålls den 21 april på Lindholmen Science Park kl. 11.30-17.00. Man kommer bland annat att diskutera…
Read more