Metis Forum Intressent-träff 9 februari

Välkommen till nästa Metis Forum, som äger rum på eftermiddagen den 9 februari på Lindholmen Science Park. Metis Forum är den öppna mötesplatsen där arenans intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan idag. Vi välkomnar fler som har ett intresse av att använda IT på bästa sätt inom prehospital vård,... Read More

Sista chansen att anmäla sig till Metis Forum den 21 april på Lindholmen Science Park

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där Prehospital ICT Arenas intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan. Välkommen till nästa Metis Forum som hålls den 21 april på Lindholmen Science Park kl. 11.30-17.00. Man kommer bland annat att diskutera innovativ upphandling, nyheter i RETTS, stroke-ambulanser i Tyskland... Read More

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.