Tag Archives: mikael persson

10 years of medtech research, innovation and cooperation

On 24 October 2019 we celebrated the 10-years-anniversary of MedTech West. We started with a cake party at Sahlgrenska University Hospital. The first half of the day we invited everyone to take part of research presentations and innovation demonstrations. In the evening we kept celebrating at Wallenberg Centre together with our owners, steering committee, researchers…
Read more

Microwaves can find tumours in dense breasts

Paul Meaney and Samar Hosseinzadegan preparing the prototype. Research on an alternative to the traditional mammography is conducted at Chalmers University of Technology, can be read in an article at The department of Electrical Engineering at Chalmers. Instead of the current, often painful, X-ray examinations, microwaves can be used for medical imaging of breast tissue…
Read more

MedTech West firar tio år av samverkan kring medicinteknik

Från vänster: Mikael Persson, Mikael Elam och Kaj Lindecrantz År 2009 startades en medicinteknisk plattform i Västsverige; MedTech West. Det var de fem parterna Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen som tillsammans beslutade sig för att satsa 13,5 miljoner kronor extra under en treårsperiod för…
Read more

Årets Medicinteknikdagar 2019

Medicinteknikdagarna 2019 Medicinteknikdagarna 2019 hölls i Linköping och arrangerades av MTF (Medicintekniska Föreningen), Linköpings Universitet och Region Östergötland. Medicinteknikdagarna hade som mål att under två dagar lyfta senaste nytt inom den medicintekniska forskningen med speciellt fokus på digitalisering och innovation. Det är även en viktig mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare…
Read more