Tag Archives: mikael persson

Årets Medicinteknikdagar 2019

Medicinteknikdagarna 2019 Medicinteknikdagarna 2019 hölls i Linköping och arrangerades av MTF (Medicintekniska Föreningen), Linköpings Universitet och Region Östergötland. Medicinteknikdagarna hade som mål att under två dagar lyfta senaste nytt inom den medicintekniska forskningen med speciellt fokus på digitalisering och innovation. Det är även en viktig mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare…
Read more

Årets Medicinteknikdagar i Umeå

Årets Medicinteknikdagar (MTD) ägde rum i Umeå, där Centrum för medicinsk teknik och Fysik (CMTF) vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet samt landstingen i Västerbotten och Region Norrbotten var värdar för denna nationella konferens. Temat för 2018 års konferens var ”Digitalisering, forskning och innovation – drivkrafter för framtidens sjukvård och industri”. Under två dagar hölls…
Read more

New Chalmers cluster focusing on Biomedical engineering for challenges in diagnostics and treatment

On 1 November 2018, MedTech West was co-arranging an open workshop with the title Biomedical engineering for challenges in diagnostics and treatment at Sahlgrenska University Hospital together with Chalmers. The initiative came from the newly founded Health Engineering Area of Advance at Chalmers University of Technology- expected to be operational from January 2019.   In…
Read more

Microwave system can aid early point-of-care diagnosis by showing localization and size of intracranial haemorrhage after stroke or trauma

https://youtu.be/jpbE6R5e2OI -We believe that such information about localization and approximate size of bleedings, provided by the microwave device in a point-of-care situation, is an important development, says Mikael Elam. It can facilitate the clinical acceptance of a microwave-based diagnosis, by enabling a direct comparison to the clinical symptoms of the patient.    Principles for microwave…
Read more