Tag Archives: opatest

Dubbelt finansieringsstöd till göteborgsföretaget Opatus smartphone-baserade uppmärksamhetstest för ADHD-utredningar

Före sommaren blev det klart att Göteborg och Västra Götaland var den stora vinnaren i den stora hälsoutlysningen ”Projekt för bättre hälsa” som var ett samarbete mellan Medtech4Health och Swelife. MedTech West är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health och har därför bidragit i arbetet med att sprida kunskap om utlysningen samt hjälpa företag…
Read more