Tag Archives: PhD

Ledig doktorandtjänst i medicinsk teknik inom AI-projekt vid Högskolan i Borås

Vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedrivs forskning inom vårdvetenskap, arbetsvetenskap samt ledning, styrning och organisering. Akademin ger en bredd av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, specialistutbildningar, distansutbildningar samt fristående kurser som utbildar bland annat sjuksköterskor, personalvetare och administratörer. Forskarutbildningen Människan i vården ger doktorsexamen inom vårdvetenskap. Vid akademin ligger också polisutbildningen, som…
Read more

Bushra Riaz dissertation

On 14 September 2018 the MedTech West researcher Bushra Riaz presented her doctoral thesis with the title “Bringing MEG towards clinical applications” at the University of Gothenburg. Opponent (to the left) was Professor Vittorio Pizzella, from the Department of Neuroscience, Imaging and Clinical Sciences, University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara, Chieti, Italy. Also in the image:…
Read more

New PhD students at MedTech West

Elin Eriksson comes from the Uppsala area. She has got a medical degree and is a PhD student in Prof. Johan Wessberg’s research group in the neurophysiology department at the University of Gothenburg. Elin´s PhD project is focusing on exploring the central processing of touch using EEG and MEG. Johan Wessberg is Elin Eriksson´s supervisor.…
Read more