Tag Archives: picta

PICTA får fortsatt finansiering

PICTA, Prehospital ICT Arena, på Lindholmen Science Park, får stöd av Västra Götalandsregionen för att fortsätta arbetet med att driva innovation och nyttiggörande inom prehospital eHälsa. De kommande tre åren får PICTA 5,7 miljoner kronor i grundfinansiering och därmed finns goda förutsättningar att fortsätta konsolideringen av PICTAs verksamhet, förstärka resurserna och bredda kompetensen. Dessutom kan…
Read more

AI ska hitta fler patienter med sepsis redan i ambulansen

PreSISe-projektet som drivs av Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park, där MedTech West finns med, är ett av sju projekt som får finansiering i Vinnovas utlysning “Artificiell Inteligens för bättre hälsa”. Projektet finansieras med 3,7 miljoner av Vinnova. Med en total projektbudget på sammanlagt ca. 5,5 miljoner fördelat över två år ska projektet bidra…
Read more

ESOC 2018- this year in Gothenburg

The European Stroke Organisation Conference (ESOC) for international stroke specialists is about the latest clinical trials and developments in all areas of stroke management, treatment and prevention. This year´s conference, the 4th European Stroke Organisation Conference (ESOC 2018), took place here in Gothenburg on 16-18 May and gathered more than 4000 delegates at the Swedish…
Read more

Läs referatet från årets första Metis Forum

Ett referat från årets första Metis Forum finns nu att läsa. Denna gång samlade Metis Forum ett 50-tal deltagare från branschen kring områden där ICT och eHälsa har stor potential att effektivisera och förbättra den prehospitala vården. Sepsis var ett huvudtema denna gång och flera aktörer gav sin syn på problematiken kopplade till den svårbedömda…
Read more