Tag Archives: predicare

Predicare och Promimic utvalda till Medtech4Health-projektet ”Projektacceleration”

Inom ramen för det nationella Medtech4Health-projektet ”Projektacceleration” har de västsvenska medicinteknikföretagen Predicare och Promimic beviljats stöd. Projektet, som leds och koordineras av MedTech West, löper från juni 2017 till december 2018.  Tidigare har Göteborgsföretaget Mevia deltagit. Mevia utvecklar smarta medicinförpackningar som skickar signaler via gsm-nätet till Mevias databas och därmed bland annat kan påminna patienter…
Read more

Predicare beviljas 187 500 kr till kompetensförstärkning

Göteborgsföretaget Predicare, vars produkt RETTS bland annat används på 95 % av alla akutmottagningar och i alla ambulanser i Sverige samt på mer än hälften av Norges akutmottagningar fick i slutet av 2017 finansiering från Medtech4Healths utlysning Kompetensförstärkning för småföretag. Utlysningen är tänkt att skapa möjlighet för svenska mikroföretag, små eller mellanstora företag att få…
Read more

RETTS- ett inom akutvården välbeprövat beslutsstödssystem med många nya användningsområden

De flesta som arbetar inom vården är väl bekanta med Predicares produkt RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System). Systemet (www.rettsonline.com) används på så gott som alla akutmottagningar och i alla ambulanser i Sverige, på mer än hälften av Norges akutmottagningar och i Nepal. RETTS, som startade som ett forskningsprojekt, började användas 2005 på Akut-…
Read more