Tag Archives: prehospital ICT Arena

Innovationsfonden beviljar finansiering till ViPHS-projektet

 I januari blev det klart att ViPHS-projektet - Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan - får finansiering från Innovationsplattformens Innovationsfond. Innovationsplattformen, som etablerades 2015, är en satsning från Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) för att stödja innovationer inom hälso- och sjukvården. I november förra året utlyste Innovationsplattformen den första årgången av Innovationsfonden som fick stort gensvar…
Read more

Prehospital ICT Arena- nytt samarbete för bättre prehospital vård

Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar. Det är därför viktigare än någonsin att tekniska lösningar kommer till nytta i vården. Tillsammans med vårdaktörer, näringsliv och akademi startar nu Lindholmen Science Park den gemensamma satsningen Prehospital ICT Arena, där man ska arbeta för att IT och eHälsa ska utnyttjas på bästa sätt inom prehospital sjukvård, exempelvis…
Read more