Innovationsfonden beviljar finansiering till ViPHS-projektet

 I januari blev det klart att ViPHS-projektet – Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan – får finansiering från Innovationsplattformens Innovationsfond. Innovationsplattformen, som etablerades 2015, är en satsning från Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) för att stödja innovationer inom hälso- och sjukvården. I november förra året utlyste Innovationsplattformen den första årgången av Innovationsfonden... Read More

Kommunikation mellan IT-system avgörande för strokedrabbade

Stroke är en folksjukdom som drabbar cirka 25 000 personer i Sverige. Ungefär 20 % av de drabbade avlider och runt en tredjedel blir funktionellt beroende, vilket innebär att de behöver hjälp av någon annan person för basala saker som att gå på toaletten och liknande, alternativt vårdas i särskilt boende. Runt 50 % bedöms som ”funktionellt oberoende” men merparten av dessa har livslånga ”lättare” neurologiska funktionsstörningar,... Read More

Prehospital ICT Arena- nytt samarbete för bättre prehospital vård

Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar. Det är därför viktigare än någonsin att tekniska lösningar kommer till nytta i vården. Tillsammans med vårdaktörer, näringsliv och akademi startar nu Lindholmen Science Park den gemensamma satsningen Prehospital ICT Arena, där man ska arbeta för att IT och eHälsa ska utnyttjas på bästa sätt inom prehospital sjukvård, exempelvis inom ambulanssjukvården. – När vi startade de projekt... Read More

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.