Tag Archives: sahlgrenska akademin

En smart tröja från Västsverige nu på IVAs 100-lista

Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien, IVA, publicerar nu för första gången sin 100-lista som lyfter fram intressant forskning med potential för näringslivet. Ett av projekten, där vår forskare Leif Sandsjö är med, är Bärbara sensorer i smarta textilier som presenterades på ett lunchseminarium på MedTech West i mitten av 2017. WearITmed är ett 5-årigt projekt som finansieras av…
Read more

William Jagust, part of Michael Schöll´s Team and new Visiting Professor at GU, welcomed by Dean Agneta Holmäng

Professor William Jagust, professor at School of Public Health, University of California in Berkeley, USA, is part of Michael Schöll´s research group at The Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine, Gothenburg University. Jagust is a professor of neuroscience and public health at the Helen Wills Neuroscience Institute, University of California, Berkeley. During a ceremony…
Read more

Installation and presentation with William Jagust as a new Visiting Professor at GU

Professor William Jagust, professor at School of Public Health, University of California in Berkeley, USA, is part of Michael Schöll´s research group at The Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine, Gothenburg University. Wiliam Jagust is a professor of neuroscience and public health at the Helen Wills Neuroscience Institute, University of California, Berkeley. He will…
Read more