Tag Archives: sepsis

AI ska hitta fler patienter med sepsis redan i ambulansen

PreSISe-projektet som drivs av Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park, där MedTech West finns med, är ett av sju projekt som får finansiering i Vinnovas utlysning “Artificiell Inteligens för bättre hälsa”. Projektet finansieras med 3,7 miljoner av Vinnova. Med en total projektbudget på sammanlagt ca. 5,5 miljoner fördelat över två år ska projektet bidra…
Read more

Läs referatet från årets första Metis Forum

Ett referat från årets första Metis Forum finns nu att läsa. Denna gång samlade Metis Forum ett 50-tal deltagare från branschen kring områden där ICT och eHälsa har stor potential att effektivisera och förbättra den prehospitala vården. Sepsis var ett huvudtema denna gång och flera aktörer gav sin syn på problematiken kopplade till den svårbedömda…
Read more