Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister och andra utbildningar inom medicinteknik

På branschorganet Swedish Medtech anordnar man flera utbildningar som riktar sig till dig som arbetar med medicinteknik. Bland annat en certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister den 21-22 september som riktas till leverantörer av medicinteknik och som deltar på operationssal och operationsavdelningar. Läs mer om samtliga utbildningar här>> Share this: Read More

Medtech4Health bjuder in till nystartad innovationskurs

Medtech 4 Health logoVälkommen till en nystartad innovationskurs som ges av Medtech4Health med syftet att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen för att underlätta samarbeten och ge bättre förutsättningar för att fler innovationsprojekt ska gå i mål. Kursen innefattar hela processen från att identifiera ett problemområde inom vården som potentiellt kan lösas genom en tekniskt baserad innovativ idé, vilken i sin... Read More

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.