Kommande utlysning: Projekt för bättre hälsa 2017–2018

Projekt för bättre hälsa 2017–2018 är en samutlysning mellan Swelife och Medtech4Health som ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient, individ, brukare). Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt... Read More

Vinnova-utlysning “Innovationsprojekt i företag 2017″ öppnar 13 juni

Vinnovas utlysning vänder sig till småföretag som har svårt att få finansiering till innovationsprojekt. Vinnova finansierar projekt för nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer. Utlysningen öppnar den 13 juni och stänger den 5 september kl. 14:00. Till utlysningen>> Share... Read More

Ny utlysning inom SIO Grafen-området

Share this: Read More

Utlysning: Kompetensförstärkning för småföretag 2017

Det tar max fem veckor att få besked, kortare om du söker i slutet av månaden. En gång per månad, vid månadsskiftet, samlar Medtech4Health ihop månadens skörd av inkomna ansökningar och skickar till bedömningsgruppen. Bedömningskriterierna är detsamma under året, men det kan vara klokt att söka under våren medan det säkert finns pengar kvar. Utlysningen är öppen till 30 november, eller tills budgeten tagit slut. Läs mer>> Share... Read More

Medtech4Health-utlysning: Kompetensförstärkning i småföretag

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter. Syftet med utlysningen är att göra extern kompetens tillgänglig för det sökande företaget – kompetens som företaget är i stort behov av men själva saknar. Det kan till exempel röra sig om medicinsk, regulatorisk alternativt forskningskompetens, eller kompetens som... Read More

Ny utlysning: Innovatörer inom vård & omsorg 2017

Utlysningen syftar till att stärka den medicintekniska kompetensen i vården och omsorgen, genom att stödja tillämpad klinisk forskning och utveckling, implementering och införandet av medicintekniska innovationer. Vad kan man söka för? Lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys och/eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Vem kan söka? Utlysningen riktar sig till... Read More

Nästa sida »

 • Visiting address

  MedTech West
  Röda stråket 10B - "MedTech West house"
  Sahlgrenska University Hospital
  413 45 Göteborg


  Get in Touch

  Henrik Mindedal
  Director of Medtech West
  henrik.mindedal@medtechwest.se

 • Founders
  Detta projekt delfinansieras av Europeiska Unionen.