Tag Archives: vr-anslag

Bättre precision i stråldosberäkningarna till cancerpatienter som behandlas med radioaktiva läkemedel

Ett projekt som fått VR-anslag med 3,3 MKR under 4 år samt forskningsanslag från Cancerfonden med 3 MKR under 3 år handlar om nya metoder för att analysera och förbättra diagnostik och behandling av spridd cancer med radioaktiva läkemedel. Projektet leds av Peter Bernhardt, professor och 1:e sjukhusfysiker vid Avdelningen för radiofysik vid Sahlgrenska Akademin och avdelningen…
Read more