HealthTech Arena

Det tidigare affärsnätverket Medicin i Väst (MIV) startades 2009 med målsättningen var att stärka företag och entreprenörer i västra Sverige med verksamhet inom Life Science. 2016 tog styrelsen ett beslut att vidareutveckla innehållet och ändra namnet till HealthTechArena.

HealthTechArena arrangerar intressanta möten med viktiga företrädare för branschen och externa specialister där kunskaps- och erfarenhetsutbyte står i centrum. På mötena kan du träffa föreläsare från vårdsektorn, forskningen, branschen och patienterna med syfte att belysa och diskutera hälso- sjukvårdsmarknaden och bli uppdaterad om utmaningar och möjligheter.

Läs mer>>