Inn2Health

I samverkansprojektet Inn2Health som startade i Q1 2019 ingår, förutom MedTech West, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Innovatum och Västra Götalandsregionen.

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens behov och villkor. Då skapas stora möjligheter för näringslivet. Det är en av utgångspunkterna i ett nytt branschöverskridande samverkansprojekt i Västra Götaland.

Projektet handlar om att utgå från problem eller behov i vården och skapa idéer till lösningar som sedan testas.

Detta sker i samarbete mellan industri, sjukvård och akademi. Regional utveckling och Tillväxtverket stödjer Inn2Health under en treårsperiod (2019-2021).

Kontakta projektledare Åsa Lindström, Sahlgrenska Science Park, för mer information om projektet.
asa.lindstrom[at]sahlgrenskasciencepark.se

Gå till projektets hemsida>>