Medtech4Health

MedTech West är västsvensk nod för Medtech4Health- ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet är en katalysator för att implementera fler medicintekniska idéer  i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin. Verktygen består av utlysningar av medel samt strategiska satsningar som utbildningar och påverkansarbete på olika plan både inom och utanför Sverige. Programmet startade 2016. Det leds av en styrelse med representanter från akademi, näringsliv och landsting. Programkontoret består av ett nationellt projektkontor som tillsammans med noder runt om landet driver arbetet. Samverkan och att sätta människan i centrum är centralt.

Läs mer om Medtech4Health här>>

Vi på MedTech West bidrar bland annat med att sprida information om Medtech4Healths utbildningar och utlysningar genom bland annat utskick och informationsseminarier samt workshops. Vi arbetar också med att initiera och arrangera olika aktiviteter här i Västsverige på uppdrag av Medtech4Health, exempelvis ett halvdagsseminarium om EU-finansiering med bland annat Göteborgsföretaget Verigraft- läs om det här!

En vecka om året är vi regionalt ansvariga för att på uppdrag av branschorganisationen Swedish Medtech och Medtech4Health särskilt uppmärksamma medicinteknik genom det europeiska eventet #medtechweek. Under 2016 arrangerade vi en halvdag om forskning utifrån ett patientperspektiv på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. År 2017 bjöd vi in sjukvårdsanställda till en inspirerande halvdag om att forska i sin anställning inom sjukvården.

Inför MedTech Week 2018 projektledde MedTech West arbetet med att planera och producera tre filmer för sociala medier om tre helt olika forskningsprojekt runt om i landet som fått finansiering av Medtech4Health. Klicka här för att läsa om det roliga arbetet med att göra film. Du kan se filmerna här>>

Besök Medtech Weeks officiella hemsida för mer information www.medtechweek.eu

Headpeace – TexRay

Ny medicinteknik ger sjukvårdspersonal tillgång till strålskyddskläder i ett helt nytt textilt material som är andningsbart, mer ergonomiskt och inte lika varmt att ha på sig. Det har blivit betydligt vanligare att använda röntgenteknik vid kirurgiska ingrepp. För patienten innebär det oftast att ingreppet blir mindre omfattande, tar kortare tid att läka och att man slipper ligga kvar på sjukhuset efteråt, men för sjukvårdspersonalen innebär det ökad strålning. Headpeace som skyddar sjukvårdspersonalens huvud från strålning är den första produkten i det här nya materialet.

Läs mer>>

Solutio – MedVasc

Ny medicinteknik gör åderbråcksoperationer mindre smärtsamma. Åderbråck är ett vanligt problem som drabbar ungefär var tredje vuxen i Sverige. Åderbråck har ofta en ärftlig orsak och personer med ett stillastående jobb, som exempelvis frisörer, får lättare åderbråck än andra och problemet kan förvärras under graviditet. Hör läkaren Michael Åkesson förklara hur hans innovation underlättar ingreppet för patienterna.

Läs mer>>

Mollii – Inerventions

Ny medicinteknik kan hjälpa människor med spasticitet- eller muskelspänningar- vanliga symtom för personer med exempelvis cerebral pares, stroke, ryggmärgsskada eller andra skador på det centrala nervsystemet. Idag finns få behandlingar för dessa problem och många metoder har bieffekter. Över 1200 personer använder idag elektrodressen Molli. En av dem är cyklisten Rickard Nilsson som har cerebral pares. Rickard använder dräkten för att nå sitt stora mål- vinna guld i Paralympics i Tokyo 2020.

Läs mer>>