Samverkansarenan Life Science West

Från personliga möten till gemensamma projekt och innovationer med hjälp av AI. Samverkansarenan arbetar för att få affärer och företag att växa och bjuder in till workshops, matchmaking event, seminarier och möten där företag får möjlighet att knyta kontakter och fördjupa relationer i gemensamma projekt. I en neutral samverkansarena möts entreprenörer, företag, forskare, patienter, hälso- och sjukvård.  Här samlas också investerare och life science-kluster från andra länder.

En aktiv samverkansgrupp är knuten till verksamheten för att utveckla och effektivisera innovationsstöd och kommunikation inom life science i Västsverige. Förutom Henrik Mindedal från MedTech West ingår representanter från Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen, AstraZeneca BioventureHub och Business Region Göteborg.

Magnus Bergendahl, Sahlgrenska Science Park, är projektledare.

Gå till Samverkansarenans webbplats>>