2:a BrainGain Sweden Innovation Meeting 6-7 september

2:a BrainGain Sweden Innovation Meeting 6-7 september

När: 06/09/2018 - 07/09/2018 , Hela dagen
Plats:
Adress:


Årets BrainGain Sweden Innovation Meeting äger i höst rum här på Nya varvet i Göteborg. Mötet kommer att fokusera på innovationer inom åldrande hjärnan, särskilt de som rör Stroke, Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Syftet med mötet är att samla prekliniska och kliniska forskare, bioteknik och läkemedelsindustrin samt företrädare för finansieringsorgan för att presentera och diskutera innovationer som tar itu med utmaningarna som orsakas av hjärnsjukdomar och åldrandet.

Mötet kommer att ge tillfälle att skapa nätverk och bilda nya partnerskap inom olika sektorer. Alla deltagare kommer att ha flera möjligheter att aktivt delta genom att ge presentationer, delta i diskussioner och genom nätverk.

Anmälan sker enbart efter personlig inbjudan.

Eventet sponsras av MedTech West, Business Region Göteborg, Medtech4Health, Sahlgrenska Science Park and Swelife.