Frukostseminarium om innovation och upphandling

Frukostseminarium om innovation och upphandling

När: 24/05/2018 , 08:30 - 10:30
Plats: Biotech Center
Adress: Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg


Sahlgrenska Science Park och Business Region Göteborg bjuder in till ett frukostseminarium med fokus på innovation och upphandling inom VGR. Man kommer berätta mer om inköpen i Västra Götalandsregionen, om hur upphandling går till, vem som kan bli leverantör och hur.

Koncerninköp arbetar aktivt och strukturerat för att integrera innovationer och innovativt tänkande i upphandlingarna. Det pågår ett nära samarbete med övriga avdelningar och enheter inom VGR, t.ex. Regional utveckling och Innovationsplattformen. Västra Götalandsregionen har genom koncerninköp ett kontaktnät som täcker leverantörer, intresseorganisationer, science parks och andra landsting och regioner, med vilka erfarenheter utbyts och projekt drivs för möjliggöra att nya idéer blir innovationer.

Program
08.30 Registrering och fika
09.00 Välkomna! Åsa Lindström, Projektledare, Sahlgrenska Science Park
09.15 Catarina Sjöling, projektledare Koncerninköp, enhet inköpsstrategi och utveckling. Koncernkontoret VGR
10.30 Avslut. Tid för diskussion och frågor för de som vill
>Anmäl dig här senast den 23 maj>>