Frukostseminarium om kartläggning av  kartläggning av ICT och Digital hälsa ur ett Artificiell Intelligens-perspektiv.

Frukostseminarium om kartläggning av kartläggning av ICT och Digital hälsa ur ett Artificiell Intelligens-perspektiv.

När: 21/02/2018 , 08:30 - 10:00
Plats: Biotech Center
Adress: Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg


Välkommen på frukostseminarium och en ny kartläggning av ICT och Digital hälsa ur ett Artificiell Intelligens-perspektiv. AI är för närvarande ett mycket hett område – både här i Sverige och internationellt. Idéer på tillämpningsområden poppar upp hela tiden och företag, privatpersoner, forskare och institutioner diskuterar vilka tid-, kostnads- och effektiviseringsvinster de kan göra i sina respektive verksamheter med hjälp av AI.


Program:

08:30 Registrering & lättare frukost

09:00 Åsa Lindström, Projektledare Sahlgrenska Science Park och Erik Behm, Area & Investment Manager ICT, Business Region Göteborg hälsar välkommen

09:15 Presentation av kartläggningen. Petra Apell, Senior Consultant på Aproficio och Johan Hogsved, Partner & Senior Consultant på Haw & Co

10:00 Avslut. Tid för diskussion och frågor för de som vill

Anmäl dig senast måndagen den 19 februari. Vid avbokning meddela: events@sahlgrenskasciencepark.se

No-show-avgift: 500 SEK

Länk till anmälan>>

Detta är ett event som Sahlgrenska Science Park genomför i samarbete med Business Region Göteborg, inom ramen för Catalyser, som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen.