Gothia Forum seminarieserie 2018: Ny Dataskyddsförordning

Gothia Forum seminarieserie 2018: Ny Dataskyddsförordning

När: 28/05/2018 , 14:00 - 15:30
Plats: Kammaren
Adress: Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, göteborg


Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Detta seminarium ger kunskap om innebörden av den nya Dataskyddsförordning som gäller från och med den 25 maj 2018. Syftet med dataskyddsförordningen är att det ska finnas enhetliga regler om dataskydd inom EU för att underlätta för företag att etablera sig inom hela EUs inre marknad.

Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. De är kostnadsfria och öppna för alla.

Talare: Susan Lindahl, Kansli och juridik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dag och tid: 28 maj 2018 kl. 14.00-15.30
Lokal: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anmäl dig här>>