Gothia Forums seminarie-serie: Vad är avancerade terapiläkemedel (ATMP)?

Gothia Forums seminarie-serie: Vad är avancerade terapiläkemedel (ATMP)?

När: 13/06/2019 , 13:00 - 14:30
Plats: Kammaren
Adress: Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.
Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla.

Vad är avancerade terapiläkemedel (ATMP)? Nationella satsningar och pågående projekt
Talare: Ann Novotny, projektledare på Gothia Forum samt föreläsare från Cell- och vävnadslaboratoriet: Avdelning för Urologi samt Sahlgrenska Cancer Center på SU
Plats: Kammaren, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
När: 13 juni 2019, kl. 13.00-14.30

Seminariet ger dig information om vad avancerade terapiläkemedel (ATMP) är samt vilka stora nationella satsningar som bedrivs inom området. Till ATMP hör bland annat CAR-T som är ett godkänt läkemedel och det pågår i nuläget flera intressanta projekt som på sikt kan resultera i godkända läkemedel. Västra Götalandsregionen är i högsta grad aktiva inom området och under seminariet kommer ett axplock att presenteras.
Läs mer och anmäl dig här>>