Hälso- och sjukvårdens triangeldrama och primärvårdens nya roll

Hälso- och sjukvårdens triangeldrama och primärvårdens nya roll

När: 14/03/2018 , 08:45 - 16:00
Plats: Sahlgrens Aula
Adress: Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Sahlgrenska Science Park hälsar välkommen till ett heldagsseminarium som belyser hur vi kan komma åt en del av denna effektiviseringspotential. Kravet på effektiv samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun står i centrum. Man vill diskutera hur denna samverkan, som de benämner triangeldramat i svensk hälso- och sjukvård, kan lösas på ett bra sätt för individ, organisation och samhälle och där primärvården får en ny roll. Seminariet arrangeras av Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) i samverkan med Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Science Park, Chalmers och Västra Götalandsregionen. Seminariet vänder sig till verksamhetsansvariga och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Väst-Sverige, region, kommuner, Sahlgrenska Akademin, Chalmers och berörd industri.

Seminariet är kostnadsfritt, men du betalar själv din egen lunch.

Läs mer och registrera dig här>>