Nätverksträff om möjligheter och utmaningar med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter

Nätverksträff om möjligheter och utmaningar med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter

När: 06/02/2018 , 13:00 - 16:00
Plats: Hörsal Arvid Carlsson
Adress: Medicinaregatan 3, Göteborg


Tisdagen den 6 februari 2018 anordnar Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen och Gothia Forum tillsammans en nätverksträff för att diskutera möjligheter och utmaningar med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

När? Tisdagen den 6 februari kl. 13-16
Var? Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Göteborg
Maila din anmälan till [healtheconomics@gu.se]

Program
13.00 Välkomna!
Josefine Persson, bitr. universitetslektor i hälsoekonomi, Sahlgrenska akademin

13.05 Utmaningar och möjligheter med nationella hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik
Malin Blixt, enhetschef, Enheten för medicinteknik, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket

13.30 Varför ska medtechföretagen ta fram hälsoekonomiska studier – när inga upphandlingar utvärderar dem?
Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech

13.50 Regional och nationell hantering av medicintekniska produkter i harmoni – en dröm?
Jan Kilhamn, enhetschef, Kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

14.20 Fikapaus och nätverkande

14.50 Medicinsk apparatur – dags för ett regelverk liknande det som gäller för läkemedel?
Henrik Sjövall, professor/överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin

15.20 MedTech20© – Nytt instrument för att mäta patientnyttan av medicintekniska produkter.
Ingela Björholt, vd, Nordic Health Economics

15.40 Reflektion av dagens tema
Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

16.00 Avslutning