Informationsseminarier om ny utlysning inom hälsa

Informationsseminarier om ny utlysning inom hälsa

När: 30/11/2017 , 11:30 - 13:00
Plats: Förmaket
Adress: Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Välkommen på informationsmöte om en ny stor utlysning inom hälsa. MedTech West och Sahlgrenska Science Park bjuder nu gemensamt in till informationsmöten om den aktuella utlysningen. Du kan välja mellan två tillfällen:

Fredagen den 24 november kl. 09.00 – 10.00 (frukost från kl 08.30) på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg
Torsdag den 30 november kl. 11.30 – 13.00 (lätt lunch efter seminariet) i Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Utlysningen “Projekt för bättre hälsa 2017–2018” ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar. Sökande ska vara samverkansprojekt med minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri. Sökbart belopp är max. 1 miljon kr/projekt och det finns krav på lika stor medfinansiering. Utlysningens totala budget är på minimum 19 miljoner kronor. Ansökningsperiod: 20 november–25 januari på www.vinnova.se.

Mer information om utlysningen hittar du här>>

Under båda informationsmötena träffar du Henrik Mindedal, MedtechWest, och Göran Leonardsson, Sahlgrenska Science Park. De har också möjlighet att besvara eventuella frågor direkt efter mötet.

Anmäl dig här till frukostseminariet den 24 november>>
Anmäl dig här till lunchseminariet den 30 november>>

Välkommen!