Informationsseminarium #2 om Medtech4Healths och Swelifes samverkansutlysning för bättre hälsa

Informationsseminarium #2 om Medtech4Healths och Swelifes samverkansutlysning för bättre hälsa

När: 23/10/2019 , 14:00 - 15:00
Plats: Sahlgrenska Science Park Konferensrum Popup plan 3
Adress: Medicinaregatan 8A, GöteborgFör dig som inte kan komma på det första informationsseminariet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 11 oktober kan vi nu erbjuda ytterligare ett tillfälle!

Samverkansutlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och företag. Samverkan mellan olika sektorer är extra viktig i denna utlysning. Projekten ska utveckla nyskapande lösningar som förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd. Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som möter behov och efterfrågan, eller bådadera, från slutanvändare alternativt mottagare. I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 -3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor och sista ansökningsdag är kl. 14:00 den 28 november 2019.

Göran Leonardsson från Sahlgrenska Science Park, västsvensk nod för Swelife, kommer tillsammans med Henrik Mindedal från MedTech West, västsvensk nod för MedTech4Health, att informera om utlysningen och svara på frågor.

Om du har frågor redan nu är du välkommen att kontakta:
Henrik Mindedal:
[henrik.mindedal@medtechwest.se]
Göran Leonardsson:
[goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se]

När? Kl. 13:00-14:00 den 23 oktober 2019
Var? Konferensrum Popup, plan 3, Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8 A, Göteborg

Läs mer om utlysningen>>

Anmäl dig senast den 21 oktober.

OBS! Det finns fortfarande några platser kvar på lunchseminariet den 11/10, men det är försent att få lunchwrap. Om du ändå vill komma, maila: helene.lindstrom@medtechwest.se.

VÄLKOMMEN!

Anmäl dig här>>