Informationsseminarium om Medtech4Healths och Swelifes samverkansutlysning för bättre hälsa

Informationsseminarium om Medtech4Healths och Swelifes samverkansutlysning för bättre hälsa

När: 11/10/2019 , 11:30 - 13:00
Plats: Förmaket
Adress: Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Välkommen på informationsseminarium om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa – hösten 2019. Utlysningen är en samutlysning från de strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health, som är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram.

Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och företag. Samverkan mellan olika sektorer är extra viktig i denna utlysning. Projekten ska utveckla nyskapande lösningar som förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd. Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som möter behov och efterfrågan, eller bådadera, från slutanvändare alternativt mottagare. I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 -3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor och sista ansökningsdag är kl. 14:00 den 28 november 2019.

På detta lunchseminarium kommer Sara Bogren från MedTech West, västsvensk nod för MedTech4Health, tillsammans med Göran Leonardsson från Sahlgrenska Science Park, västsvensk nod för Swelife, att informera om utlysningen. Du får ställa frågor och efter seminariet bjuder vi på en lätt lunch till anmälda deltagare. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast kl. 12:00 den 8 oktober.

När? Kl. 11:30-13:00 fredagen den 11 oktober 2019
Var? Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Om du har frågor redan nu är du välkommen att kontakta:
Henrik Mindedal: henrik.mindedal@medtechwest.se
Göran Leonardsson goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se

Läs mer om utlysningen>>

Anmäl dig här>>

OBS! Det kommer också att arrangeras ett frukostseminarium om utlysningen lite längre fram- håll utkik efter inbjudan!