Lär dig användarfokuserat designtänkande

Lär dig användarfokuserat designtänkande

När: 12/01/2018 - 09/02/2018 , Hela dagen
Plats: Biotech Center
Adress: Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg


Sahlgrenska Science Park bjuder in till en avgiftsfri tvådagars intensivkurs som ger dig färdigheter, metoder och verktyg för att underlätta och leda team, komplexa processer, workshops och möten. Kursen är för dig som vill använda workshops som verktyg i ditt dagliga arbete. I din roll är det troligt att du leder ett produkt– eller tjänsteutvecklingsteam, ansvarar för affärs- eller varumärkesutveckling på strategisk eller operativ nivå. Du lär dig de viktigaste principerna och de olika stegen i användarfokuserad design. Här får du metoder kring hur man ringar in en intressant designutmaning och verktyg för att ta reda på vad användarna verkligen önskar sig. Därefter lär du dig hur man utforskar ett brett fält av olika lösningar, samt hur man väljer ut de mest lovande och lönsamma idéerna. Till sist lär du dig att ta fram enkla prototyper i syfte att utforska och samla in ytterligare feedback från de tilltänkta användarna. Resultatet är förutom konkreta idéer ökad kunskap för att kunna fortsätta på egen hand. Dokumentation av de metoder som används ingår i form av en specialdesignad verktygslåda med både analoga och digitala verktyg. Max antal deltagare är 20.

Dag 1: Fredag 12 Januari

INTRODUKTION
Målet med dagarna
– Arbetsprocessen
– Metoder och verktyg
– Presentation av dagens case

ARBETSPASS I
– Förstå och formulera utmaningen/frågeställningen
– Definiera urvalskriterier
– Inventera och prioritera spontana/logiska idéer med hjälp av urvalskriterier

ARBETSPASS II
– Kreativ warm up
– Skapa nya idéer med hjälp av kreativa metoder/verktyg
– Prioritera de kreativa idéerna med hjälp av urvalskriterier

ARBETSPASS III
– Formulera möjliga lösningsförslag genom att kombinera logiska och kreativa idéer
– Reflektera över dagen samt introduktion till dag 2

Dag 2: Fredag 9 februari

ARBETSPASS IV
– Designa och beskriv några möjliga koncept/prototyper som löser utmaningen ur ett funktionsperspektiv
– Designa 1-2 möjliga affärsmodeller, utifrån ovan beskrivna funktionsprototyper

ARBETSPASS V
– Testa genom att presentera någon prototyp/affärsmodell för övriga grupper

AVSLUTNING
– Reflektion över de två dagarna
– Q&A kring arbetsprocessen
– Genomgång av erhållen dokumentation kring verktyg, metoder, mallar
– Deltagarna har support via telefon/epost i 30 dagar efter utbildningen

Anmäl dig här senast den 10 januari>>